Skip to main content
Department of Biostatistics

Past Honors and Awards Winners

Biostatistics Department Honors and Awards Winners

Open each section to view the award recipients. Visit our Departmental Student Awards page to learn more about the awards below.

Departmental Discretionary Award
 • 2019: Ben Ackerman (outstanding student service)
 • 2010: Vidya Venugopal (outstanding distinction in teaching)
 • 2005: Weiwei Wang (outstanding achievement on the second-year exam)
 • 2003: Jing Ning (outstanding achievement on the first-year exam)
The Glaxo Smithkline Award
 • 2011: Yifei Sun
 • 2010: Haochang Shou
 • 2009: Shanshan Li
 • 2008: Russell Shinohara
 • 2007: Simina Boca
 • 2006: Marco Carone
 • 2005: Gary Chan
 • 2004: Siobhan Sutcliffe
 • 2003: Yun Lu
 • 2002: Jennifer Ryea, Yue Yin
 • 2001: Brian Egleston
 • 2000: Weimin Chen
The Helen Abbey Award
 • 2023: Haley Grant and Claire Heffernan
 • 2022: Emily Scott
 • 2021: Sophie Berube, Marta Karas
 • 2020: Jacob Fiksel
 • 2019: Bonnie Smith
 • 2018: Jack Fu
 • 2017: Leslie Myint
 • 2016: Prasad Patil
 • 2015: Francis Abreu
 • 2014: Jenna Krall
 • 2013: Kirsten Lum, Therri Usher, George Wu
 • 2012: Alyssa Frazee, Hilary Parker
 • 2011: Jeffrey Goldsmith, Daniel Obeng, Bruce Swihart
 • 2010: Matthew McCall
 • 2009: Nicholas Reich
 • 2008: Sandrah Eckel
 • 2007: Ming-Wen An, Robert Scharpf
 • 2006: Kim Fai Kenny Shum
 • 2005: Kathryn Ziegler
 • 2004: Michelle Shardell
 • 2003: Hongfei Guo, Nikhil Gupte
 • 2002: Wesley Eddings
 • 2001: Michael Griswold
 • 2000: Natalie Blades
 • 1999: Felicity Boyd, Thomas Travison
 • 1998: Elizabeth Garrett
 • 1997: Jeffrey Blume
 • 1996: Laura Cramer
 • 1995: Sterling Hilton
The Jane and Steve Dykacz Award
 • 2024: Dongliang Zhang 
 • 2023: Carly Lupton Brantner
 • 2022: Zitong Wang
 • 2021: Erjia Cui
 • 2020: Athena Chen
 • 2019: Lamar Hunt
 • 2018: Youjin Lee
 • 2017: Jack Fu
 • 2016: Prasad Patil and Elizabeth Sweeney
 • 2015: Yifei Sun
 • 2014: Lei Huang and Elizabeth Sweeney
 • 2013: Jiawei Bai
 • 2012: Russell (Taki) Shinohara
 • 2010: Jeffrey Goldsmith
 • 2008: Wenyi Wang
 • 2006: Brian Egleston
 • 2004: Michelle Shardell
The June B. Culley Award
 • 2023: Carly Lupton Brantner
 • 2022: Ruzhang Zhao
 • 2021: Erija Cui 
 • 2020: Athena Chen
 • 2019: Bonnie Smith
 • 2018: Zhicheng (Jason) Ji
 • 2017: Junrui Di
 • 2016: Yu Du, Claire Ruberman
 • 2015: Jean-Philippe Fortin
 • 2014: Aaron Fisher
 • 2013: Juemin Yang
 • 2012: Yingying Wei, Zhenke Wu
 • 2011: Shanshan Li
 • 2010: Russell Shinohara
 • 2009: Haley Hedlin, Bruce Swihart
 • 2008: Marco Carone
 • 2006: Aristide Achy-Brou
 • 2005: Wenyi Wang
 • 2004: Elizabeth Johnson
 • 2003: Brian Egleston
The Kocherlakota Award
 • 2023: Zhirui Fu
 • 2022: Mingyuan Li & Shengtao Wang
 • 2021: Chang Chen & Yuehan (Jenny) Zhang
 • 2020: Wanlu Chen
 • 2019: Zebin Wang
 • 2018: Luqin Gan and Xinye Li
 • 2017: Hilary Robbins
 • 2016: Boyang Zhang and Guoqing Wang
 • 2015: Weixiang Fang
 • 2014: Zhicheng Ji
 • 2013: Yao Lu, Shilu Zhang
 • 2012: Bing He
 • 2011: Jiehuan Sun
 • 2010: Qingfeng Li
The Louis I. and Thomas D. Dublin Award
 • 2024: Ruzhang Zhao (Advisor: Hongkai Ji; Co Adviser: Nilanjan Chatterjee) and Fangyu Liu (Advisor: Jennifer Schrack; Co-Advisor: John Jackson) 
 • 2023: Jingning Zhang (Advisor: Nilanjan Chatterjee) and Nel Jason Haw (Advisor: Derek Ng; Co-Advisor: Catherine Lesko)
 • 2022: Jiyang Wen (Advisor: Mei-Cheng Wang; Co-Advisor: Chen Hu ) and Emma Nichols (Advisor: Alden Gross; Co-Advisor: Jennifer Deal)
 • 2021: Marta Karas (Advisor: Ciprian Crainiceanu; Co-Advisor: Jacek Urbanek) and Forrest Jones (Advisor: Justin Lessler; Co-Advisor: Andrew Azman)
 • 2020: Sophie Berube (Advisor: Tom Louis) and Dylan Duchen (Advisor: Priya Duggal)
 • 2019: Haoyu Zhang (Advisor: Nilanjan Chatterjee; Co-Advisor: Ni Zhao) and Pei-Lun (Perry) Luo (Advisor: Jennifer Schrack; Co-Advisor: Alden Gross)
 • 2018: Lamar Hunt (Advisor: Daniel Scharfstein); Esther Kim ( Dr. Kunihiro Matsushita)
 • 2017: Junrui Di (Advisor: Vadim Zipunnikov); Talia Quandelacy (Advisor: Justin Lessler)
 • 2016: Youjin Lee (Advisor: Mei-Cheng Wang; Co-Advisor: Elizabeth Ogburn); Shan Andrews (Advisor: Christine Ladd-Acosta)
 • 2015: Yibing (Oliver) Chen (Advisor: Martin Lindquist); Kathryn Risher (Advisor: Shruti Mehta)
 • 2014: Jiawei Bai (Advisor: Vadim Zipunnikov); Kelly Searle (Advisor: William Moss)
 • 2013: Jenna Krall (Advisor: Roger Peng); Andrew Azman (Advisor: Justin Lessler)
 • 2012: Kirsten Lum (Advisor: Tom Louis); Henrik Salje (Advisor: Derek Cummings)
 • 2011: Jennifer Feder Bobb (Advisor: Roger Peng); Andrew Jaffe (Advisor: M. Daniele Fallin)
 • 2010: Isabel Rodriguez-Barraquer (Advisor: Derek Cummings); Russell Shinohara (Advisor: Constantine Frangakis; Co-Advisor: Mei-Cheng Wang)
 • 2009: Sandrah Eckel (Advisor: Thomas Louis); Maria Tellez-Plaza (Advisor: Ana Navas-Acien)
 • 2008: Marco Carone (Advisor: Daniel Scharfstein); Bryan James (Advisor: Thomas Glass) and Bruce Swihart (Advisor: Brian Caffo)
 • 2007: Susan Hutfless (Advisor: Christopher Cox); Sheng Luo (Advisor: Ciprian Crainiceanu)
 • 2006: Kelly Benke (Advisor: M. Daniele Fallin); Yun Lu (Advisor: Scott Zeger) and J. Morel Symons (Advisor: Alyson Geyh)
 • 2005: Alison Gump (Advisor: Janet Holbrook) and Xiaojun You (Advisor: Ron Brookmeyer)
 • 2004: Sonja Berndt (Advisors: Kathy Helzlsouer and M. Daniele Fallin) and Sorina Eftim (Advisor: Francesca Dominici)
 • 2003: Betty Doan (Advisor: Yin Yao); Laura Podewils (Advisor: Eliseo Guallar) and Ravi Varadhan (Advisor: Charles Rohde)
 • 2002: Jean-Paul Chretien (Advisor: Josef Coresh); Nikhil Gupte (Advisor: Ron Brookmeyer)
 • 2001: Felicity Boyd (Advisor: Marie Diener-West)
The Margaret Merrell Award
 • 2023-24: Claire Heffernan (Adviser: Abhi Datta; Co-Adviser: Roger Peng)
 • 2022-23: Bohao Tang (Adviser: Brian Caffo)
 • 2021-22: Athena Chen (Adviser: Ingo Ruczinski)
 • 2020-21: Arkajyoti Saha (Adviser: Nilanjan Chatterjee; Co-Adviser: Abhirup Datta) and Bingkai Wang (Advisor: Michael Rosenblum; Co-Adviser: Brian Caffo)
 • 2019-20: Guanghao Qi (Adviser: Nilanjan Chatterjee)
 • 2018-19: Zhicheng (Jason) Ji (Adviser: Hongkai Ji)
 • 2017-18: Yu Du (Adviser: Michael Rosenblum; Co-Advisors: Vadim Zipunnikov and Ravi Varadhan) and Youjin Lee (Adviser: Elizabeth Ogburn)
 • 2016-17: Jiawei Bai (Adviser: Ciprian Crainiceanu; Co-Adviser: Vadim Zipunnikov) and Tianchen Qian (Advisor: Constantine Frangakis; Ce-Advisor: Michael Rosenblum)
 • 2015-16: Aaron Fisher (Adviser: Vadim Zipunnikov; Co-Advisor: Brian Caffo) and Amanda Mejia (Adviser: Martin Lindquist; Co-Adviser: Brian Caffo)
 • 2014-15: Fang Han (Advisor: Han Liu; Co-Adviser: Brian Caffo)
 • 2013-14: Yingying Wei (Adviser: Hongkai Ji)
 • 2012-13: Shanshan Li (Advisor: Mei-Cheng Wang; Co-Adviser: Brian Caffo)
 • 2011-12: Jeff Goldsmith (Adviser: Ciprian Crainiceanu; Co-Adviser: Brian Caffo) and Russell Shinohara (Advisor: Constantine Frangakis; Co-Adviser: Mei-Cheng Wang)
 • 2011: Simina Boca (Adviser: Giovanni Parmigiani; Co-Adviser: Jeffrey Leek)
 • 2010: Yong Chen (Adviser: Kung-Yee Liang; Co-Advisor: Charles Rohde) and Hao Wu (Adviser: Rafael Irizarry; Co-Advisor: Hongkai Ji)
 • 2009: Chongzhi Di (Adviser: Kung-Yee Liang; Co-Adviser: Ciprian Crainiceanu)
 • 2008: Gary Chan (Advisor: Mei-Cheng Wang) and Yue Yin (Adviser: Thomas Louis)
 • 2007: Robert Scharpf (Adviser: Giovanni Parmigiani; Co-Adviser: Ingo Ruczinski)
 • 2006: Hormuzd Katki (Adviser: Giovanni Parmigiani)
 • 2005: Zhijin Wu (Adviser: Rafael Irizarry)
 • 2004: Weimin Chen (Adviser: Karl Broman) and Ravi Varadhan (Adviser: Constantine Frangakis)
 • 2003: Natalie Blades (Adviser: Giovanni Parmigiani)
 • 2002: Chiung-Yu Huang (Adviser: Mei-Cheng Wang) and Thomas Travison (Adviser: Ron Brookmeyer)
 • 2000: Guan-Hua Huang (Adviser: Karen Bandeen-Roche) and Diana Miglioretti (Adviser: Scott Zeger)
 • 1999: Yingqing Chen (Adviser: Mei-Cheng Wang)
 • 1998: Wenzheng Huang (Adviser: Richard Royall)
 • 1997: Sarah Gray (Adviser: Ron Brookmeyer)
 • 1996: Paul Rathouz (Adviser: Kung-Yee Liang)
 • 1995: Patrick Heagerty (Adviser: Scott Zeger)
PhD Examination Award
 • 2022: Jiuyao Lu
 • 2021: Yuzheng Dun
 • 2020: Claire Heffernan
 • 2019: Jingning Zhang
 • 2018: Bohao Tang
 • 2017: Weixiang Fang and Arkajyoti Saha
 • 2016: Guanghao Qi
 • 2015: Lu Li, Sheng Xu
 • 2014: Yu Du
 • 2013: Jean-Philippe Fortin
 • 2012: Lei Huang
 • 2011: Yifei Sun
 • 2010: Haochang Shou
 • 2009: Shanshan Li
 • 2008: Russell Shinohara
 • 2007: Simina Boca
 • 2006: Marco Carone
 • 2005: Gary Chan
 • 2004: Siobhan Sutcliffe
 • 2003: Yun Lu, Jing Ning